Publications

Drugssmokkelland

Hoe Nederland een paradijs voor drugshandel werd. De geschiedenis van de afgelopen honderd jaar
Cover
Date October 14, 2022
Authors Stephen Snelders
More information www.walburgpers.nl

From the publisher's website (in Dutch):

Het nationale en internationale drugsbeleid heeft gefaald. Het kon een explosieve toename van illegale productie en distributie niet voorkomen. Met als gevolg de opkomst van de georganiseerde misdaad. Drugssmokkelland onderzoekt de geschiedenis van drugssmokkelaars over de afgelopen honderd jaar: Nederlandse beroepscriminelen en idealistische hippies, Chinezen, Grieken, Turken, Colombianen en anderen. In tegenstelling tot wat vaak in de media wordt voorgesteld leidde de groeiende vraag naar drugs niet tot de macht van mythische, hiërarchische drugssyndicaten, maar tot de expansie van een wirwar van kleine, flexibel georganiseerde netwerken. Deze netwerken zijn dicht verweven met de maatschappij en daardoor nagenoeg ongrijpbaar. Justitie en politie winnen in de oorlog tegen drugs wel degelijk slagen, maar verliezen de oorlog zelf. Stephen Snelders is historicus en onderzoeker. Hij publiceert vaak over de geschiedenis en het gebruik van verschillende drugs, over drugssmokkel en -criminaliteit.

Imperative of Regulation